Betingelser

BETINGELSER

PÅMELDING


1.      Bindende påmelding.


Påmelding til dette arrangementet er bindende. Det betyr at det oppstår en betalingsforpliktelse når du melder deg på. Du vil komme inn i arrangementets deltakerlister straks du har meldt deg på, selv om påmeldingen ikke er betalt. Du vil motta en faktura per epost som må betales innen 5 dager. Dersom fakturaen ikke betales til rett tid, slik at vi må sende purring vil det påløpe et purregebyr. Det er ingen refusjon av startkontingent og engangslisens ved sykdom eller skade, med mindre arrangørens vilkår sier noe annet.PERSONOPPLYSNINGER


2.      Kontaktinformasjon.


For å kunne levere resultatlister med høy kvalitet, og for å kunne tilby deg som deltaker den beste mulige service må vi lagre noe informasjon om deg i vår database. I tillegg til navn og klubbtilhørighet må vi lagre kjønn og fødselsdato for å kunne sikre at du kommer i riktig aldersklasse på resultatlistene. Vi bruker også fødselsdatoen for å holde vårt utøverregister fritt for dubletter, slik at du kan finne igjen dine resultater også på tvers av arrangement.


Kontaktinformasjon som adresse, mobiltelefonnummer og epostadresse er nødvendig for å kunne:

Sende deg påmeldingsbekreftelse, faktura og deltakerbevis

Sende deg SMS med informasjon om startnummer og starttidspunkt for å gjøre det raskere for deg og arrangøren å levere ut startnummer

Sende deg annen relevant informasjon om arrangementet


Dine kontaktdetaljer – adresse, telefonnummer og epostadresse blir kun lagret i vår database til disse formål fra EQ Timing og fra arrangør av arrangementet du melder deg på. Informasjon i databasen vil ikke bli videresolgt eller gjort tilgjengelig for tredjeperson.


Ved å melde deg på samtykker du i følgende:


Arrangør får tilgang til den kontaktinformasjon som er nødvendig for å kunne sende deg informasjon relatert til arrangementet for å kunne gi deg den beste mulige service.

    Ditt navn, klubbtilhørighet og aldersklasse publiseres i resultatlister og deltakerlister.

    Dine resultater kan brukes til seeding i andre arrangement hvor du deltar.

    Det kan bli tatt bilder av deg under arrangementet. Ved å melde deg på samtykker du i at disse bildene kan legges ut på arrangementets websider og resultatlister under og etter arrangementet.