Selvseedingsritt

SELVSEEDING

Dette er selvseeding


Selvseedingen er lagt opp slik at du bruker dine tidliger(e) resultat for å finne din riktige startpulje. For hver pulje har vi lagt inn en ca tid du bør ha fullført i de ulike rittene. Om du ikke har deltatt i noen av disse rittene må du prøve å anta hvilken sluttid du tror du klarer i Valdresrittet.


Sånn regner du ut: Puljetidene oppgitt i tabellen er makstider. Det vil si at om du antar en sluttid under 02:30:00, seeder du deg inn i Pulje 3.

GRUNNLAG FOR EGENSEEDING VALDRESRITTET

Arrangøren forbeholder seg retten til å flytte utøvere til andre puljer pga maksantall i hver pulje på 150. Rangering etter Birken deretter Valdresrittet.

SEEDING TIL BIRKEBEINERRITTET OG GRENSERITTET


Valdresrittet er seedingritt til både Birkebeinerrittet og Grenserittet. Det betyr at resultatet fra Vadresrittet avgjør startklassen din for disse to rittene.  I den lange løypa har vi alderbestemte klasser fra M17 og K17. Vi har en egen eliteklasse. Vi kjører egen premieutdeling for eliteklassen og de aldersbestemklassene, men i listen som sendes til Birkebeinerkontoret i forbindelse med seedingen til Birkebeinerrittet, vil vi slå sammen eliteklassen med aldersbestemte klasser. Dette er et krav fra Birkenbeinerkontoret.Vi legger opp til Selvseeding aldersbestemte Klasser FRA 17 år (53 km), puljevis start etter  eliteklassene